Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Újabb szabálytalanságok a Lánchíd felújítása körül

A Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési szerződés teljesítésével kapcsolatban az A-Híd Építő Zrt. 12 alvállalkozóját késedelmesen jelentette be, a BKK Zrt. pedig nem tett eleget az alvállalkozói bejelentések ellenőrzési kötelezettségének. Mind a BKK Zrt., mind az A-Híd Zrt. 15 millió forint bírságot kapott.

A Közbeszerzési Hatóság hivatalból a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását kezdeményezte mind a BKK Zrt.-vel (ajánlatkérő), mind az A-Híd Építő Zrt.-vel (nyertes ajánlattevő) szemben, mivel a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú közbeszerzési szerződés teljesítése során jogsértés merült fel.

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás alapján 2022. május 17-én meghozott határozatában megállapította, hogy az A-Híd Építő Zrt. a kezdeményezéssel érintett 19 alvállalkozóból 12-őt úgy vont be a szerződés teljesítésébe, hogy azokat nem az alvállalkozói tevékenység megkezdését megelőzően, hanem azt követően jelentette be az ajánlatkérő felé. Az is megállapítást nyert, hogy a vállalkozó ezen jogsértésével szoros összefüggésben a BKK Zrt. nem tett eleget az alvállalkozói bejelentések ellenőrzési kötelezettségének.

A feltárt szabálytalanságok miatt – a közbeszerzés 20 milliárd forintot meghaladó becsült értékére, valamint a jogsértésekkel érintett 425 millió forintos összegre tekintettel – a Döntőbizottság mind a BKK Zrt.-vel, mind az A-Híd Építő Zrt.-vel szemben 15 millió forint bírságot szabott ki.

A közbeszerzési törvény világosan fogalmaz: a 138. § (3) bekezdése ugyanis kimondja: a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi alvállalkozót bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a teljesítés átláthatóságát szolgálja, fontos, mert így ellenőrizhető, hogy fennállnak-e kizáró okok az alvállalkozókkal szemben, megfelelően érvényesül-e a közpénzzel való felelős gazdálkodás elve.

A BKK Zrt.-nek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében pedig kötelessége lett volna ellenőrizni, hogy megtörtént-e az alvállalkozók bejelentése, ám ezt elmulasztotta – annak ellenére, hogy napi szintű helyszíni ellenőrzéseket folytatott, betekinthetett az építési naplóba, és rendelkezett az alvállalkozói számlákkal is. A folyamatos ellenőrzés lehetősége biztosíthatta volna számára, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történjen, ne kövessen el jogsértést az ajánlattevő.