Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Az eCertis adatbázis

I. Az eCertis adatbázis célja

Az Európai Bizottság által működtetett eCertis adatbázis célja a határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokban való részvétel megkönnyítése és az egyszeri adatszolgáltatás („once only principle”) alapelv megvalósulásának elősegítése. Az eCertis olyan információs rendszer, amely a közbeszerzési eljárások során előírt tanúsítványok és igazolások azonosításához nyújt segítséget. A rendszer az ajánlatkérőket és az ajánlatevőket is segíti a közbeszerzési eljárásokban a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges tanúsítványok és igazolások azonosításában. Ajánlatkérőként a más országból benyújtott ajánlat értékelését támogatja; az eCertis segítségével azonosítani lehet a benyújtott igazolásokat, illetve megállapítható, hogy azok alkalmasak-e az ajánlatkérő által támasztott követelmények igazolására.  Hasonlóképpen, amennyiben egy európai székhelyű vállalkozás egy másik tagállamban meghirdetett ajánlati felhívásra ajánlatot kíván benyújtani, az eCertis adatbázis alapján beazonosítható, hogy az adott tagállamban melyek az ajánlatkérő által előírt követelmények igazolása során elfogadott dokumentumok.

A rendszer jelenleg az uniós tagállamok, illetve a három EGT-ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia) vonatkozásában tartalmaz információkat.

II. Az eCertis-re vonatkozó uniós jogszabályi háttér

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU irányelv 59. cikke (6) bekezdése alapján a tagállamoknak az e-Certis rendszerben rendelkezésre kell bocsátaniuk és rendszeresen aktualizálniuk kell a gazdasági szereplőkre vonatkozó releváns információkat tartalmazó azon adatbázisok hiánytalan listáját, amelyekbe más tagállamok ajánlatkérő szervei is betekinthetnek. A tagállamok kérésre a többi tagállam rendelkezésére bocsátják az ebben a cikkben említett adatbázisokkal kapcsolatos valamennyi információt.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.) 69. § (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik, ezen túlmenően az eCertis adatbázisba feltöltésre került a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója [1] a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről. Az útmutatóban szereplő nyilvántartások tehát az eCertis rendszerben is megtalálhatók [2] . Az igazolásokkal kapcsolatos további részletes hazai szabályokat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.

Fontos kiemelni, hogy az eCertis csupán összehasonlító eszköz, nem jogi tanácsadási szolgálat; tehát nem nyújt garanciát arra, hogy a lekérdezés eredményeként kapott dokumentumot az érintett ajánlatkérő érvényesnek ismeri el. Az adatbázisban található információkat a tagállamok nemzeti hatóságai töltik fel, a magyar szabályozásnak megfelelő adatok frissítése a Közbeszerzési Hatóság feladata.

III. Hogyan használjuk?

Az eCertis adatbázis a következő linken keresztül érhető el: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search

A keresést országokra szűkítve a rendszer felsorolja az egyes kizáró okokhoz, illetve alkalmassági követelményekhez kapcsolt, jogszabályhellyel hivatkozott igazolás(oka)t. Ezt követően az egyes igazolásokra vonatkozóan részletesen tájékozódhatunk az igazolás típusáról, annak kibocsátójáról, az esetlegesen fizetendő díjakról, az érvényesség időtartamáról és az online elérhetőségekről. Néhány esetben formanyomtatványok, iratminták is segítik az igazolások azonosítását. Az adatbázis fő nyelve az angol, de a tagállamok nemzeti nyelveken is feltölthetik az információkat.


[1] Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. december 31.)

[2] https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/issuer/17762