Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az ellenszolgáltatás teljesítésének határidejéről

KÉ 2009. évi 118. szám, 2009. október 9.

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 305. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél köteles az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított legkésőbb harminc – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan – napon belül az ellenszolgáltatást teljesíteni, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik, vagy a felek az ellenszolgáltatás halasztott, illetőleg részletekben történő teljesítésében állapodtak meg.

A magyar ajánlatkérők figyelmébe kívánjuk ajánlani, hogy az elmúlt időszakban – tekintettel a gazdasági világválság következtében kialakult pénzügyi helyzetre – az Európai Unió tagállamai számos intézkedést tettek gazdaságaik élénkítésére. Ennek körében számos tagállam jelentősen csökkentette a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott fizetési határidőket.

Habár, amint az a fentebb idézett Kbt.-szabályból kitűnik, a Kbt. lehetőséget ad a felek megállapodása alapján az ellenszolgáltatás halasztására, illetve részletekben történő teljesítésére, arra kérjük az ajánlatkérőket, hogy ne  értékeljék a bírálati résszempontok körében  a fizetési határidő minél hosszabb időtartamú vállalását, és lehetőleg tartsák magukat a legfeljebb a teljesítéstől számított harminc – az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében hatvan – napon belül való teljesítéshez az ellenszolgáltatás tekintetében.