Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadók közbeszerzési eljárásokba történő bevonásának módosult szabályairól

KÉ 2010. évi 110. szám; 2010. szeptember 17.

A Tanács Elnöke tájékoztatja a közbeszerzőket, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2010. szeptember 15-én hatályba lépett módosítása érinti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók bevonásának esetköreit.

A Kbt. 9. §-ának (1) bekezdése – főszabály szerint – opcionálissá teszi a tanácsadók bevonását a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció előkészítésébe, illetőleg az eljárás további lefolytatásába.

Módosultak továbbá a hirdetményellenőrzés szabályai is, mely – főszabály szerint – szintén opcionálissá vált. Azonban a Kbt. 44. §-ának (4) bekezdése értelmében, ha a közösségi eljárásrendben a közbeszerzést részben vagy egészben európai uniós támogatásból valósítják meg, illetőleg a Kbt. 246. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha az egyszerű eljárási rendben az ajánlatkérő a Kbt. 241. §-ának b) pontja alapján tartozik a törvény hatálya alá, a hirdetményellenőrzés továbbra is kötelező. Kivételt képez ez alól mindkét esetben, ha a hirdetményt hivatalos közbeszerzési tanácsadó küldi meg az ajánlatkérő nevében közzététel céljából.