Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 63. § (6) bekezdése alapján az APEH által kiadott hatósági igazolások tartalmáról

KÉ 2007. évi 45. szám, 2007. április 20.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXV. törvény 2007. január 11-i hatállyal akként módosította a Kbt. 63. §-át, hogy a hivatkozott szakaszba új (6) bekezdést iktatott be, előírva: „A hatósági igazolásban meg kell jelölni, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének, tárgyának megnevezése nélkül.”

A módosítás célja az volt, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági bizonyítványokra vonatkozó általános szabályaival szemben a közbeszerzési eljárásokhoz kiadott hatósági bizonyítványokat (a Kbt. szerinti szóhasználatban: hatósági igazolásokat) több közbeszerzési eljárásban is felhasználhatóvá tegye.

A hivatkozott új törvényi rendelkezés érvényesülésével kapcsolatos problémák megoldása érdekében megkereséssel fordultunk a közbeszerzési eljárásokban hatósági igazolásokat kibocsátó hatóságokhoz: az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (a továbbiakban: APEH), a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához (a továbbiakban: VPOP) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz.

Megkeresésünkre adott válaszában az APEH az alábbiakra hívta fel a figyelmet.

A Kbt. új 63. § (6) bekezdését csak a hatálybalépését követően (2007. január 11-e után) megkezdett közbeszerzésekre, tervpályázati eljárásokra, és azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetve kérelmezett békéltetési eljárásokra kell alkalmazni. Ugyanakkor az adóhatóságnak nem áll rendelkezésére információ arról, hogy a közbeszerzési eljárás, melyhez a hatósági igazolás kiállítását kérik, mikor kezdődött.

Ebből következően amennyiben az adózók feltüntetik az adóigazolás (együttes adóigazolás) kiadása iránt benyújtott kérelmükben a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét és/vagy az eljárás tárgyát, az adóigazolást (együttes adóigazolást) az APEH a kérelemben megadott adatok alapján állítja ki, így az nem felel meg a Kbt. módosított szabályainak.

Minden olyan esetben, amikor az adózók az igazolás kiadása iránti kérelmükben nem adják meg az ajánlatkérő nevét és/vagy a beszerzés tárgyát, az igazolást az adóhatóság a Kbt. új 63.§ (6) bekezdése szerinti tartalommal állítja ki.

Felhívjuk tehát az ajánlattevők, részvételre jelentkezők, alvállalkozók figyelmét arra, hogy a 2007. január 11-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokhoz benyújtott adóigazolás, vagy együttes adóigazolás iránti kérelmeikben ne jelöljék meg a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, illetve az eljárás tárgyát, ellenkező esetben az APEH olyan hatósági igazolást bocsát ki számukra, ami nem felel meg a Kbt. 63.§-a új (6) bekezdésének.

A VPOP válaszában ugyancsak azt emelte ki, hogy a hatósági igazolások tartalma nagymértékben függ a kérelmezők által megnevezett felhasználási  céltól.  Így felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a VPOP-hez benyújtott kérelmeikben azt tüntessék fel, hogy azt „közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” kérik, a konkrét eljárás adatainak megjelölése nélkül. A VPOP hivatalos honlapján ( http://vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=6410 ) a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hatósági bizonyítványokról további információk érhetőek el.