Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2012. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2013. évi 43. szám, 2013. április 15.  

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (1) bekezdése és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 16. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).

A Rendelet 38. § (2) és (4) bekezdései értelmében a Rendelet hatálybalépését (2012. január 1.) követően megkezdett közbeszerzések esetében a Rendelet 11. ill. 12. sz. mellékletét, az azt megelőzően megkezdett közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 9. ill. 10. sz. mellékletét kell alkalmazni.

A minták letölthető és kitölthető formában megtalálhatók a Közbeszerzési Hatóság honlapján ( www.kozbeszerzes.hu ) a Jogi háttér /Hirdetményminták menüpontban.

A statisztikai összegzés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

  • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni, a többiben nem (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
  • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerződéskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
  • Az eredménytelen eljárásokat nem szükséges feltüntetni.

Az éves összegezéseket az osszegezes@kt.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Az e- mailben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:

  • az ajánlatkérőt megjelölő technikai azonosító a Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint;
  • az ajánlatkérő neve a Hatóság által vezetett bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartása szerint.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet szerinti éves statisztikai összegezések esetében is a Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerinti, jelenleg hatályos technikai azonosító számot kell megadni.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés g) és h) pontjai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (2) bekezdése, 241. § b) és c) pontja szerinti ajánlatkérők nem kötelesek bejelentkezni a Hatóság által vezetett bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartásába [közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 21. § (1) bekezdés, közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés], az ilyen típusú ajánlatkérők esetében az ajánlatkérői azonosító és a nyilvántartás szerinti név nem értelmezhető. Esetükben elegendő az ajánlatkérő pontos nevének és címének a feltüntetése. [A nyilvántartás elérhető a Hatóság hivatalos honlapján a Tevékenységek/ Nyilvántartások vezetése / Nyilvántartott ajánlatkérők listája menüpontban.]

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a 2012. évre vonatkozó összegezés megküldésére nyitva álló határidő (2013. május 31.) elmulasztása a Hatóság elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonhatja maga után [Rendelet 36. § (3) bekezdése és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 16. § (3) bekezdés].

Kérjük azon ajánlatkérőket, amelyek a 2012. évben nem folytattak le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá  tartozó közbeszerzést, illetve központosított közbeszerzésben sem vettek részt, hogy erről a tényről a Hatóságot néhány soros e-mailben tájékoztassák (azaz üresen hagyott statisztikai összegezés minta beküldése nem szükséges).

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a statisztikai összegezés mintája nem minősül hirdetménymintának, ezért a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerén (EHR) keresztül történő feladására nincs lehetőség.

A Hatóság honlapján közzéteendő statisztikai összegezések et [közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 21. § (1) bekezdés, ill. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés] is az osszegezes@kt.hu e-mail címre szükséges megküldeni. A levél tárgyában kérjük feltüntetni a közzétételi szándékot.

A  statisztikai  összegezés  beküldésével  ill. kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Statisztikai Elemző Osztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére.