Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

A közbeszerzések alakulása a 2013. év első félévben

Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 2013. év első félévében a következő statisztikai megállapításokat tehetjük a magyarországi közbeszerzések alakulásáról. 

1. A 2013. év első felében az ajánlatkérők összesen 5250 eredményes eljárást folytattak le, mely jelentős, 39,7%-os növekedést jelent a 2012. év első félévében regisztráltakhoz képest.

Az értéket tekintve is számottevő emelkedés tapasztalható, a 2013. első félévi 961,4 Mrd Ft összérték 37,9%-kal haladja meg a korábbi év azonos időszakában mért 697,4 Mrd Ft-ot.

A közbeszerzések jelentős mértékű növekedésének vizsgálata során az alábbiakat szükséges figyelembe venni. A 2012. év első felében meglehetősen kevés eljárást folytattak le az ajánlatkérők, így az idei számokkal való összevetés kiemelkedő növekedést mutat. A 2010-2012. évek első félévi átlagához történő viszonyítás már jóval kisebb bővülést jelez az eljárások száma terén.

Az összérték megugrása elsősorban egyedi, kiemelkedő összegű beszerzésekre vezethető vissza; a két legnagyobb értékű közbeszerzés a növekmény több mint 50%-át adta.

kép

Az ajánlatkérők eljárásonként átlagosan 183,1 millió Ft felhasználásáról döntöttek, ami lényegében megegyezik a 2012. évi átlaggal (185,6 millió Ft).

2. Jelentősen növekedett a részben Európai uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzések száma: a vizsgált időszakban 2517 ilyen eljárás került lefolytatásra, amely 54,7%-kal haladja meg a 2012. első félévének vonatkozó adatát.

A közösségi forrásokhoz köthető eljárások összértéke közel 423 Mrd Ft volt szemben a bázisidőszakban regisztrált 384,5 Mrd Ft-tal szemben.

3. A közbeszerzések eljárástípusok szerinti megoszlását a közösségi értékhatárok felett vizsgálva megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához hasonlóan az ajánlatkérők döntő többségben nyílt eljárással folytatták le közbeszerzéseiket (66%). A második leggyakrabban alkalmazott típus a tárgyalásos eljárás maradt 30,7%-os részesedéssel.  A beszerzések összértékét tekintve is a nyílt eljárások domináltak (53%).

A nemzeti eljárásrendben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás dominanciája figyelhető meg: a 4332 db közbeszerzés 80,1%-a ezzel a típussal került megvalósításra, mely az összérték 46,6%-át jelentette.

Az eljárástípusok részletes adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák:

kép

kép

4. A közbeszerzések tárgy szerinti megoszlása a 2012-es év első hat hónapjához közel azonos módon alakult. A legtöbb eljárás az idei év első felében is szolgáltatás megrendelésére irányult (43,8%), míg az értéket tekintve továbbra is az építési beruházások állnak az élen (38,8%-os részesedéssel) annak ellenére, hogy arányuk jelentősen visszaesett.

kép

5. A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. év első hat hónapjában is az önkormányzatok és intézményeik folytatták le a legtöbb eljárást (45,7%). A 2012-es év első felében a közjogi szervek részesedése volt a legnagyobb az összérték tekintetében , azonban a tárgyidőszakban a közszolgáltatók bizonyultak a legnagyobb beszerzőknek ; az általuk lefolytatott eljárások értéke a teljes magyar közbeszerzési piac 33,3%-át jelentette.

kép

kép

6. A mikró-, kis és középvállalkozások az eljárások 84,5%-át nyerték el, az összértékből való részesedésük pedig 27,8% körül alakult.

Érdemes kiemelni a kkv-k által sikeresen megpályázott közbeszerzések számának megugrását:a 2013. év első felében 58,2%-kal több közbeszerzést nyertek el a korábbi év azonos időszakához képest.

7. Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait mutatja be a nemzeti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzéseket figyelembe véve (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról-a hirdetményminták sajátosságai miatt-nem állnak rendelkezésre ezen adatok):

kép