Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Nemzeti- és uniós eljárásrend

A közbeszerzési eljárásokban megkülönböztetünk uniós és nemzeti értékhatárokat, amelyekhez az egyes eljárásrendek kötődnek. Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a nemzeti értékhatárokat pedig minden évben a központi költségvetésről szóló törvény rögzíti. A Kbt. 21. §-a alapján az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra a Kbt. Második Részét (Uniós eljárásrend), az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra pedig a Kbt. Harmadik Részét (Nemzeti eljárásrend) alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.