Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Közbeszerzési szerződés

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, a szerződést a nyertes ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevővel) kell megkötni, mindazon feltétellel, amelyre a felek kötöttsége, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beállt.

Kbt. 131. §

(1) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

(3) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

(4) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 11. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/3. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - Hogy az alvállalkozók alvállalkozói munkavállalóiknak legalább a minimálbért megfizessék...
Közbeszerzési Szemle 2016/4. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek -Az Európai Unió Bíróságának a közelmúltban hozott jelentősebb közbeszerzési jogi tárgyú döntései
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 5. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzések ellenőrzése II.
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 2. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 6. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/7. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4., 5., 6. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1., 2. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/11. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - A közbeszerzési szerződések jellemzői

← vissza az alfogalmakhoz

Válasszon a középső hasábban megjelenő alfogalmak közül. A fogalmak leírása ezen a panelen fog megjelenni.