Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata

7/2020. számú utasítás a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdés t) pontja alapján, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §

A Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §

Ez az utasítás az aláírásának napján lép hatályba.

3. §

Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2017. számú elnöki utasítás és annak módosításai.

Budapest, 2020. március 20.

 

Rigó Csaba Balázs s. k.

elnök