Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Ajánlat összeállítása

A gazdasági szereplők érvényesen akkor tehetnek ajánlatot, ha megfelelnek az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (felhívásban és dokumentációban) előírt feltételeknek, így nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, megfelelnek az alkalmassági feltételeknek és az előírt további tartalmi és formai követelményeknek.

Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - „Mi az ajánlat?” A közbeszerzés alapvető fogalmának újragondolása az elektronikus közbeszerzés bevezetésére is tekintettel.

← vissza az alfogalmakhoz

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD)

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza. (Kbt. 3. § 5. pont)

A dokumentációs kötelezettségek, adminisztratív terhek enyhítésére vezette be a Kbt. az ún. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum használatát. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum egy, az Európai Unió által formalizált nyilatkozatminta. A gazdasági szereplőknek főszabály szerint – az uniós értékhatárt elérő beszerzések esetében - e nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell első körben előzetesen igazolniuk a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, igazolások a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől kerülnek bekérésére (ld. Kbt. 69. §, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §.)

Főszabály szerint az ESPD uniós eljárásrendben alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni nemzeti eljárásrendben is, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált ESPD-t nyújt be, amennyiben az abban foglaltak megfelelnek a valóságnak.

Az ESPD online kitölthető itt.

Az ESPD word formátumban elérhető itt.

Bizottság (EU) 2016/7 végrehajtási rendelete (2016. január 5.) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról.