Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Ajánlatok bontása

Az átláthatóság és verseny tisztasága érdekében a Kbt. pontosan szabályozza az ajánlatok bontásának menetét. Az ajánlatok bontásakor az ajánlattevők jelen lehetnek és megismerhetik a beérkezett ajánlatok legfontosabb részleteit (árazás), amelyek a felolvasó lap tartalmaz.

Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek - „Mi az ajánlat?” A közbeszerzés alapvető fogalmának újragondolása az elektronikus közbeszerzés bevezetésére is tekintettel.
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 1-2. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2016/11. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4. kérdés

← vissza az alfogalmakhoz

Ismertetendő adatok

Kbt. 68. §

(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is.

(5) A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).

(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)-(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni.