Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core

Archív hirdetményminták

A 2015. november 02. napja 11 órát követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján)

1. Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató

2. Ajánlati/részvételi felhívás

3. Eljárást megindító felhívás

4. Tájékoztató az eljárás eredményéről

5. Előminősítési hirdetmény

6. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

7. Koncessziós hirdetmény

8. Tájékoztató a koncessziós eljárás eredményéről

9. Tervpályázati kiírás

10. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

11. Módosítás/helyesbítés/visszavonás

12. Tájékoztató a szerződés módosításáról

13. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

III. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, valamint adott esetben a Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a Hatóság honlapján közzéteendő dokumentumok

14. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

15. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

16. A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

17. Összefoglaló tájékoztatás

18. Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

A 2013. július 01. napját követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet).

1. Tájékoztató az eljárás eredményéről

2. Tájékoztató az eljárás eredményéről – a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

3. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

4. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

5. Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról, az ajánlattételi, vagy részvételi határidő meghosszabbításáról, a dokumentáció módosításáról

6. Helyesbítés

7. Tájékoztató a szerződés módosításáról

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 34. § (7)-(10) bekezdése rendelkezései alapján:

IV. Időszakos előzetes tájékoztató - Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

XII. Tervpályázati kiírás FEJLÉC NÉLKÜL

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről FEJLÉC NÉLKÜL

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény FEJLÉC NÉLKÜL

A 2013. július 01. napját követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok mintái (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet)

8. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

9. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

10. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

11. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

12. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

2012. január 01. napjától az uniós eljárásrendben alkalmazandó, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintái:

a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 842/2011/EU rendelet alapján:

I. Előzetes tájékoztató

II. Ajánlati/részvételi felhívás

III. Tájékoztató az eljárás eredményéről

IV. Időszakos előzetes tájékoztató – Egyes ágazatokban

V. Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban

VI. Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban

VIII. Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

IX. Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

X. Építési koncesszió

XI. Ajánlati/részvételi felhívás – Ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása

XII. Tervpályázati kiírás

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

XV. Előzetes tájékoztató – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVI. Ajánlati/részvételi felhívás – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVII. Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

XVIII. Alvállalkozói hirdetmény

- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján:

13. További információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum

2013.09.18.

A 2012. január 01. és 2013. június 30. napja között  megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó nemzeti hirdetményminták: ( a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet )

1. Tájékoztató az eljárás eredményéről

2. Tájékoztató az eljárás eredményéről – a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén

3. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

4. Eljárást megindító felhívás – A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

5. Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról, az ajánlattételi, vagy részvételi határidő meghosszabbításáról, a dokumentáció módosításáró l

6. Helyesbítés

7. Tájékoztató a szerződés módosításáról

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 34. § (7)-(10) bekezdése rendelkezései alapján:

VII. Előminősítési rendszer – Egyes ágazatokban FEJLÉC NÉLKÜL

XII. Tervpályázati kiírás FEJLÉC NÉLKÜL

XIII. Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről FEJLÉC NÉLKÜL

XIV. Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény FEJLÉC NÉLKÜL

A 2012. január 01. és 2013. június 30. napja között  megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében alkalmazandó, hirdetménynek nem minősülő dokumentumok mintái (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet)

8. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk

9. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

10. Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

11. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

12. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

A 2011. évre vonatkozó éves statisztikai összegezések hirdetménynek nem minősülő mintái: (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X.29.) NFM rendelet)

9. Az éves statisztikai összegezés – klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

10. Az éves statisztikai összegezés – közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában

A 2010. október 30-át követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták és az éves statisztikai összegezések mintái:

9. az éves statisztikai összegezés

10. az éves statisztikai összegezés

A 2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

1. tájékoztató az eljárás eredményéről

2. tájékoztató az eljárás eredményéről

3. az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása

4. tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról és az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

5. tájékoztató a szerződés módosításáról

6. tájékoztató a szerződés teljesítéséről

7. összegezés az ajánlatok elbírálásáról

8. összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

9. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)

10. az éves statisztikai összegezés (a 2009. április 1-je után megkezdett közbeszerzések és beszerzések tekintetében)

A 2006. január 15-e és a 2009. április 1-je között megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó egyes hirdetményminták:

2. tájékoztató az eljárás eredményéről

7. tájékoztató a részvételi szakasz eredményéről

8. tájékoztató az eljárás eredményéről

12. tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

16. tájékoztató a szerződés módosításáról

17. tájékoztató a szerződés teljesítéséről

18. összegezés az ajánlatok elbírálásáról

19. összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

20. összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

21. az éves statisztikai összegezés

A 2006. január 15-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárások tekintetében a közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták (módosítva a 2010 január 1-jétől alkalmazandó egyes új hirdetménymintákkal):

1. előzetes tájékoztató hirdetmény

2. ajánlati/részvételi felhívás

3. szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény

4. időszakos tájékoztató - egyes ágazatokban

5. ajánlati/részvételi felhívás - egyes ágazatokban

6. szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény - egyes ágazatokban

7. előminősítési rendszer - egyes ágazatokban

8. hirdetmény a felhasználói oldalon

9. dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény

10. építési koncesszió

11. ajánlati/részvételi felhívás - ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása

12. tervpályázati kiírás

13. tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

14. önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

A 2009. április 1-jétől a közösségi eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták:

11. további információt tartalmazó hirdetmény, befejezetlen eljárással kapcsolatos információ vagy korrigendum